• เครื่องบันทึก DVR innekt ZPD3XXB_n_ZPD308CU_เครื่องบันทึก DVR innekt ZPD3XXB_n_ZPD308CU

  เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ออกแบบมาให้เชื่อต่อกับกล้องวงจรปิดโดยจะเป็นตัวที่เอาไว้บันทึกภาพที่กล้องวงจรปิดได้ส่งภาพมานั่นเอง โดยเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดนั้น มีสองประเภท โดยแต่ละแระเภทจะออกแบบมาให้เหมาะกับการทำงาน และความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละสถานที่ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด มีสองชนิดคือ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบอนาล็อก ที่เรียกว่า วีซีอาร์ (VCR) และอีกหนึ่งประเภทคือ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล หรือ ดีวีอาร์ (DVR )

  เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบ ระบบอนาล็อก ( VCR ) ออกแบบมาให้สามารถบันทึกภาพโดยการใช้ม้วนเทป โดยสามารถบันทึกภาพได้ติดต่อกัน 12 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละรุ่นด้วยเช่นกัน อาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นไม่มาก เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบอนาล็อก ( VCR ) ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยก่อน เพราะว่ามีราคาถูก และไม่แพง แต่ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะว่าได้มีกล้องวงจรปิดแบบอื่นๆเข้ามา ด้วยการพัฒนาที่มีเทคโนโลยีในความปลอดภัยและการทำงานมากกว่าอย่างมีประสิทธิภาพ แต่บางแห่งก็ยังมีการใช้กล้องวงจรปิดแบบ วีซีอาร์อยู่ เพื่อประหยัดงบในการติดตั้งกล้องแบบใหม่

  ต่อมาเป็น แต่บางแห่งก็ยังมีการใช้กล้องวงจรปิดแบบ วีซีอาร์อยู่ เพื่อประหยัดงบในการติดตั้งกล้องแบบใหม่ เป็นกล้องวงจรปิดในยุคปัจจุบัน ที่มีการใช้กันอย่างมากมาย เป็นกล้องแบบใหม่ที่อกแบบมาให้แทนที่กล้องวงจรปิดแบบ วีซีอาร์ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล นั้น สามารถบันทึกภาพต่างๆด้วยระบบดิจิตอล แบบ ดิจิตอล วีดีโอ เรคคอร์ด โดยการบันทึกภาพต่างๆของกล้องวงจรปิดแบบนี้จะมีการบันทึกออกไปหลายรูปแบบเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกแบบ StandAlone DVR ( เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลสำเร็จรูป ) หรือ PC Base DVR ( เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ) นั่นเอง

  Posted by admin @ 12:00

  Tags: , , , ,

 • Comments are closed.